Mededeling - Mededeling 026

Overzicht van het speurwerk in Kiwa-verband gedurende 1960

Rapporten

Het is 10 jaar geleden dat ik voor het eerst voor uw vergadering
over het speurwerk in KIW A-verband mocht spreken. Dat
betekent dat ik heden voor de elfde achtereenvolgende keer dit
onderwerp in uw decembervergadering behandel. Daarom wilt
u mij wel veroorloven om te beginnen met aan deze tienjarige
periode enkele. korte algemene beschouwingen te wijden.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?