Mededeling - Mededeling 021

Enige opmerkingen over de consequenties van de toepassing van een vlotterkraan in een hevelstortbak

Rapporten

De in een stortbak aanwezige vlotterkraan behoort, als de bak tot de zg. “waterlijn” is gevuld, juist af te sluiten. Bij de op N 330 . . . 332 genormaliseerde gietijzeren
klokhevelstortbak ligt de waterlijn 30 mm onder de bovenkant van de binnenpijp. Zoals bekend, wordt bij dit type stortbak de heveling ingeleid doordat het water bij het vallen van de klok in de ruimte tussen de binnenpijp en de klok wordt opgestuwd en over de binnenpijp afvloeit.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?