Mededeling - Mededeling 009

Voorlopige uitkomsten van de door het KIWA verrichte sproeiproeven

Rapporten

Sproeien is een belangrijk onderdeel van het zuiVéringsproces
voor grondwater. De eerste grondwaterpompstations
dateren van de laatste decenniën van de vorige
eeuw. Dat de moeilijkheden met het zuiveren van grondwater
in de aanvang soms zeer groot
warenbewij~t wel
het feit, dat op het einde van de vorige eeuw in een grote
Duitse stad, alwaar een voor het zuiveren van grondwater
ingericht pompstation was gebouwd, tengevolge van de
ondervonden moeilijkheden moest worden overgegaan tot
het winnen van oppervlaktewater.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?