Mededeling - Mededeling 009

Richtlijnen ten diensten van het ontwerpen en de behandeling van snelfilters

Rapporten

In de vele jaren gedurende welke er in binnen- en buitenland zandfilters ten behoeve
van de waterzuivering zijn gebouwd en geƫxploiteerd, is er op dit gebied veel ervaring
opgedaan. Aan de verworven kennis is echter in het algemeen weinig bekendheid
gegeven. Het is dan ook een goede gedachte van de Commissie Filterconstructies
geweest, om alle gegevens, die op grond van de in de loop der jaren opgedane ervaring
bij het ontwerpen van snelfilters van belang zijn gebleken, op systematische wijze te
ordenen zodat ze gemakkelijk toegankelijk zouden zijn. Daarnaast meende de com-
missie dat het ook van belang zou zijn om te proberen algemene richtlijnen voor het
behandelen van snelfilters te publiceren.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?