Mededeling - Mededeling 008

Mededeling 008 van de Commissie Filterconstructies; Beschouwing over enkele onderwerpen met betrekking tot het maken van korrel-analyses van filtermaterialen

Rapporten

Het materiaal voor filters ten behoeve van de drinkwatervoorziening
is doorgaans korrelig van aard en van een natuurlijke
oorsprong.
Di~ laatste vooral impliceert dat zowel de afmetingen
als de vorm van de korrels niet gelijk zijn.
Voor een goede werking van het filter moeten aan de filtermaterialen
eisen worden gesteld. Deze eisen hebben betrekking
op de mechanische en chemische bestendigheid en op de korrelafmetingen
van het materiaal. Voorts kunnen met het oog op een
goede zeefwerking bepaalde eisen worden gesteld ten aanzien
van de korrelvorm en de elektrostatische lading

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?