Vakblad artikel

Naar verbeterde schadefuncties voor de landbouw

Artikelen

“Om veranderingen in het waterbeheer te vertalen naar landbouwopbrengsten zijn in Nederland drie methodes operationeel: de HELP-tabellen, de TCGB-tabellen en AGRICOM. Door de landbouw, de waterbeheerders en de waterleidingbedrijven is lang aangedrongen op een herziening van deze methodes (o.a. Van Bakel en Heijkers (2004)), omdat die verouderd zijn. Er is nu een eerste stap gezet naar een nieuwe, meer (klimaat)bestendige, methode. De agrohydrologische modelcode SWAP vormt in deze methode de kern voor het afleiden van schadefuncties. SWAP is daarbij uitgebreid met nieuwe of verbeterde modules voor de berekening van directe hydrologische effecten van natschade (zuurstofstress) en zoutschade.”

(Citaat: Bartholomeus, R.P., Kroes, J., van Bakel, J., Hack-ten Broeke, M.J.D., Walvoort, D.J.J., Witte, J.P.M. – Naar verbeterde schadefuncties voor de landbouw – Stromingen 19(2013)3-4, p.5-20)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?