Vakblad artikel

Interview Traksel, D. - Rioolwater zuiveren waar het vrijkomt

Artikelen

“Water is een van de topsectoren van het ministerie van Economische Zaken. Met de regeling ‘Topconsortia Kennis en Innovatie’ (TKI) wil het ministerie kennis, innovatie en de Nederlandse export stimuleren. Dit moet allemaal gebeuren in de ‘gouden driehoek’ van overheid, wetenschap en bedrijfsleven. In het TKI Watertechnologieprogramma zijn inmiddels 21 projecten aangewezen, die gezamenlijk aanspraak maken op een TKI-toeslag van 2 miljoen euro. Een daarvan is een samenwerkingstraject tussen Waterschapsbedrijf Limburg, de Limburgse waterschappen en KWR, het kennisinstituut dat de publieke watersector vertegenwoordigt in TKI Watertechnologie. Deze partijen willen zogeheten flexibele modulaire rioolwaterzuiveringsinstallaties (MDR) ontwikkelen, die eenvoudig op en af te schalen zijn, met als doel de vraag en het aanbod van (gezuiverd) afvalwater beter op elkaar af te stemmen.”

(Citaat: Interview Traksel, D. – Rioolwater zuiveren waar het vrijkomt – H2O 46(2013)2, p.24)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?