Vakblad artikel

Voorraadvorming door vernatten: de Stippelberg

Artikelen

“Door ontginning, ontwatering en bebossing is de sponswerking van de hoge zandgronden aangetast. Het resultaat is een toenemende mismatch tussen watervraag en -aanbod. Onder invloed van klimaatverandering zal de watervoorziening verder verslechteren. Daarom wordt op nationale schaal nagedacht over strategie├źn om watersystemen robuuster te maken voor variaties in het neerslagoverschot. Het vernatten van droge natuurgebieden kan een onderdeel van dergelijke strategie├źn zijn.”

(Citaat: van Loon, A.H., Jalink, M.H., Paalman, M.A.A. – Voorraadvorming door vernatten: de Stippelberg – Landschap 30(2013)4, p.181-189)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?