Vakblad artikel

Geneesmiddelen in de waterketen in Limburg: herkomst en effect

Artikelen

“In de Maas, de Zuid-Limburgse beken en het Lateraalkanaal varieert de gemiddelde concentratie van geneesmiddelen en afbraakproducten van 7-27 µg/l. De tien stoffen met de hoogste concentraties bepalen voor 90% de vracht. Het antidiabeticum metformine en zijn afbraakproduct guanylureum vormen samen ruim 70% . De geneesmiddelconcentraties in de Zuid-Limburgse beken zijn tot een factor 10 hoger dan die in de grote Nederlandse oppervlaktewateren.”

(Citaat: Hofman, J.A.M.H., ter Laak, T.L., Tolkamp, H., van Diepenbeek, P. – Geneesmiddelen in de waterketen in Limburg: herkomst en effect – H2O-Online (2013) 11 december)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?