Vakblad artikel

Terugdringen van geneesmiddelen in de waterketen van Limburg

Artikelen

“In de Maas en een aantal beken in Zuid-Limburg zijn relatief hoge concentraties geneesmiddelen en afbraakproducten hiervan aangetroffen. Vanwege de mogelijke ecologische effecten en vanwege de drinkwaterbereiding uit oppervlaktewater hebben deze stoffen extra aandacht van waterschappen en het drinkwaterbedrijf in Limburg. De verschillende mogelijkheden om de concentraties van deze stoffen terug te dringen zijn onderzocht.”

(Citaat: Hofman, J.A.M.H., Tolkamp, H., et al. – Terugdringen van geneesmiddelen in de waterketen van Limburg – H2O-Online (2013) 11 december)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?