Publieksmedia

Interview radio uitzending R. Lapperre, C. Geujen, A.H. van Loon - Bos als buffer De Stippelberg

Artikelen

“Het Brabantse bosgebied De Stippelberg en omliggende landbouwgronden hebben ‘s zomers te maken met watergebrek. Een experiment met waterinjecties moet de watervoorraad vergroten. Zo kan het gebied als klimaatbuffer werken in tijden van droogte, is de verwachting.”

(Citaat: Bentveld, M., Meulemans, M. – Interview radio uitzending Lapperre, R., Geujen, C., Loon, A.H. van – Bos als buffer De Stippelberg – Vroege vogels Radio1, 1 december 2013 tussen 8 en 10 uur)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?