Vakblad artikel

Onderzoek naar gesloten bodemenergiesystemen

Artikelen

“Nieuwe regelgeving (de AMvB Bodemenergie) en bijbehorende nieuwe gemeentelijke verantwoordelijkheden rondom gesloten bodemenergiesystemen
resulteren in hernieuwde belangstelling voor de effecten van deze techniek. Hoe ‘groen’ is een gesloten bodemenergiesysteem eigenlijk? Welke risico’s horen bij de aanleg en exploitatie ervan? En treedt onderlinge beïnvloeding op met nabijgelegen open systemen?”

(Citaat: de Boer, S.E., Kools, S.A.E., Witte, H.J.L. – Onderzoek naar gesloten bodemenergiesystemen – Land+Water (2013)11, november)

Heeft u een vraag over deze publicatie?