Vakblad artikel

Risico's landgebruik voor kwaliteit grondwater weer goed in beeld

Artikelen

“REFLECT is rond 1998 ontwikkeld om risico’s van landgebruik voor het grondwater te beoordelen. Het instrument geeft kwalitatieve risico-scores voor elk type landgebruik. Inmiddels wordt REFLECT behalve in het ruimtelijke-ordeningsbeleid ook gebruikt in de gebiedsdossiers, die de risico’s door het huidige landgebruik voor drinkwaterwinningen in beeld brengen voor de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Het brede gebruik van REFLECT en de verandering in het landgebruik over de afgelopen 20 jaar zijn aanleiding de risico’s opnieuw te beoordelen. Dit artikel beschrijft de actualisatie van REFLECT en bediscussieert de verschillen met de scores uit 1998.”

(Citaat: van den Brink, C., Zaadnoordijk, W.J., Steinweg, C., van Loon, A.H. – Risico’s landgebruik voor kwaliteit grondwater weer goed in beeld – H2O 46(2013)10, p.48-49)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?