Vakblad artikel

Interview D. Traksel - De waarde van water

Artikelen

“Roy Tummers is directeur Water van VEMW en formuleerde de noodzaak om meer aandacht te schenken aan zoet water als volgt: ‘Zonder voldoende zoet water loopt de Nederlandse economie volledig vast. We hebben het droge voorjaar van 2011 en de hete zomer van 2003 nog vers in het geheugen. Vanwege het hoge zoutgehalte in het oppervlaktewater konden bedrijven toen tijdelijk geen proceswater meer innemen. Ook mochten zij minder koelwater lozen en moesten ze hun productie noodgedwongen terugschroeven. Dat leidde in 2003 tot een schade van tientallen miljoenen euro’s. Als we nu niks doen, zal de schade een veelvoud daarvan bedragen.’ Het juiste water In de aanloop naar het congres Watervisie 2013 dat Utilities dit najaar weer samen met Evides Industriewater zal organiseren, kwam een keur aan waterexperts samen om te spreken over ‘De waarde van Water’. Met de noodkreet van VEMW in het achterhoofd, die ook werd verwoord in een brief aan de Deltacommissie, lieten de experts hun licht schijnen op waterschaarste, duurzaam watergebruik en de waarde van schoon, zoet water.”

(Citaat: D. van Baarle – Interview D. Traksel – De waarde van water – Utilities 14(2013)4, p.10-13)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?