Vakblad artikel

Nieuw concept tertiair drinkwaternet Brabant Water: een eerste verkenning

Artikelen

“Brabant Water heeft een visie ontwikkeld op het ‘tertiaire net van de toekomst’, het TNT. Het TNT maakt gebruik van ingebouwde sensoring, is duurzaam, wordt zo klein mogelijk gedimensioneerd en wordt op 60 cm diep aan weerszijden van de straat gelegd. Aansluitingen worden via het principe van Gardena®-koppelingen gemaakt. KWR heeft een aantal aspecten van het TNT-concept getoetst op haalbaarheid. Dit artikel gaat voornamelijk in op de consequenties van minimale dimensionering van het leidingnet en een andere diepteligging.”

(Citaat: Slaats, P.G.G., Blokker, E.J.M., Pieterse-Quirijns, E.J., Smits, F. – Nieuw concept tertiair drinkwaternet Brabant Water; een eerste verkenning – H2O Online (2013)16 september)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?