Vakblad artikel

Affiniteitsadsorptie in de waterzuivering

Artikelen

“Veel microverontreinigingen komen in het milieu terecht door menselijk toedoen. Tot deze stoffen horen drugs, industriële chemicaliën en medicijnen [1-4]. De belangrijkste weg waarlangs medicijnen in het milieu terechtkomen, is het toilet. Medicijnen worden vaak niet of slechts gedeeltelijk afgebroken in het lichaam, en komen dan via de urine in het afvalwater terecht. Rioolwaterzuiveringsinstallaties zijn in de regel niet ontworpen om dergelijke verbindingen af te breken. In het oppervlaktewater worden sommige van de stoffen door organismen opgenomen, en zo belanden ze in de voedselketen. Daarnaast wordt het oppervlaktewater vaak gebruikt als in bron voor drinkwater.”

(Citaat: Bauerlein, P.S., de Voogt, W.P., Hofman-Caris, C.H.M. – Affiniteitsadsorptie in de waterzuivering – H2O-online 1(2013)22 mei)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?