Vakblad artikel

Interview K.J. Raat - Ondergrondse oplossingen voor zoetwater voorziening in delta's

Artikelen

“Delta’s zijn de productiefste en dichtstbevolkte gebieden op aarde, maar ook gebieden waar de beschikbaarheid van zoet water beperkt is. De ondergrond biedt oplossingen voor dit vraagstuk, stelt Klaasjan Raat van KWR Watercycle Research Institute, zoals het gebruik van brak grondwater als bron en de tijdelijke opslag van zoet regenwater in de bodem. “We hebben door onderzoek en pilots al veel geleerd. Grootschalige toepassing in de praktijk is de volgende stap.” Kennis van het watersysteem is daarbij essentieel. “Zoetwateroplossingen in delta’s zijn altijd tailormade”, stelt Raat, trekker ‘brak water’ bij KWR.”

(Citaat: Interview K.J. Raat – Ondergrondse oplossingen voor zoetwater voorziening in delta’s – WaterForum-Online (2013)10 april)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?