Vakblad artikel

Naar een verantwoorde onderbouwing van ecologische risico's: betekenis van de maatschappelijke afweging voor de Triade methodiek

Artikelen

“Het beoordelen van de ecologische risico’s in de tweede stap van het Saneringscriterium (Sanscrit) is te grof. Ondanks de recent ontwikkelde Triade methodiek voor locatiespecifieke ecologische risicobeoordeling zijn bodembeheerders nog weinig voortvarend in de aanpak van ecologische spoedlocaties. De auteurs zien de maatschappelijke afweging uit de Circulaire bodemsanering als kans om het proces van het beoordelen van locatiespecifieke ecologische risico’s nog verder te verbeteren en sluiten hiermee aan bij recente inzichten in de wereld van beleid en beheer.”

(Citaat: Kools, S.A.E., Wagelmans, M.H.A.B., Kort, M.J. de – Naar een verantwoorde onderbouwing van ecologische risico’s: betekenis van de maatschappelijke afweging voor de Triade methodiek – Bodem 23(2013)1, p.34-36)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?