Vakblad artikel

Stuiven en plaggen

Artikelen

“De afgelopen decennia is de kwaliteit van duingraslanden afgenomen: ze vergrassen en er treedt struweelvorming op. Waar voorheen vooral werd
ingezet op grazers om de verruiging terug te dringen, zijn de laatste jaren regelmatig grote machines aan de slag om duinen te herstellen.
Er wordt geplagd en gegraven om duinen te verjongen. Maar is het creƫren van een jonge bodem met weinig organische stof en stikstof ook effectief?
De duinwaterleidingbedrijven hebben deze vraag uitgezet bij KWR en de Universiteit van Amsterdam.”

(Citaat: van Til, T., Geelen, L., Aggenbach, C.J.S., Kooijman, A. – Stuiven en plaggen – Natuuronderzoek 23(2013)3, p.9)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?