Vakblad artikel

Actualisatie praktijkrichtlijnen drinkwater

Artikelen

“Waterbedrijven gebruiken praktijkrichtlijnen als handvatten voor een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige bedrijfsvoering. Het Platform Bedrijfsvoering zorgt voor een structurele actualisering van deze richtlijnen. Medewerkers van waterbedrijven hebben via Watnet, het intranet voor het bedrijfstak-onderzoek, toegang tot de richtlijnen en bijbehorende documenten. Zo kunnen ze de richtlijnen in hun eigen werk gebruiken, maar ook bijdragen aan het actueel houden ervan.
Onlangs zijn de volgende documenten vastgesteld en beschikbaar gekomen:
• Het document ‘Richtlijn voor het technisch beheer van betonnen drinkwaterconstructies’ van Kiwa Nederland van 1 juli 2012. Dit is de tweede editie en vervangt de eerste in december 2005 door Vewin uitgegeven editie. De richtlijn dient als handleiding voor een eenduidige wijze van inspecteren en rapporteren en behandelt de voorwaarden voor reparatiemethodes. De onderdelen inspectie, onderzoek, onderhoud, het nemen van preventieve maatregelen, reparatie, registratie en nazorg zijn verder uitgewerkt.”

(Citaat: Meerkerk, M.A. – Actualisatie praktijkrichtlijnen drinkwater – H2O 45(2012)21, p. 16)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?