Vakblad artikel

Actualisatie praktijkrichtlijnen drinkwater

Artikelen

“Waterbedrijven gebruiken praktijkrichtlijnen als handvatten voor een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige bedrijfsvoering. Het Platform Bedrijfsvoering zorgt ervoor dat deze richtlijnen structureel worden geactua-liseerd. Medewerkers van waterbedrijven hebben via Watnet, het netwerk voor het bedrijfstakonderzoek, toegang tot de richtlijnen en bijbehorende documenten. Ze kunnen zo ook bijdragen aan het actueel houden ervan. Onlangs zijn de volgende documenten vastgesteld en beschikbaar gekomen:
• Richtlijnen voor plaatsing en beheer van de frontbeveiliging in niet-huishoudelijke aansluitingen. Controleerbare keerkleppen in de ‘meetstraat’ (KWR 2011.082), van december 2011.
Dit document bevat richtlijnen voor de plaats(ing) en het beheer van keerkleppen als frontbeveiliging in de meetstraat van niet-huishoudelijke aansluitingen. Vooraf wordt ingegaan op de wet- en regelgeving van de beveiliging tegen terugstroming vanuit aangesloten waterinstallaties naar het leidingnet. Ook wordt kort aandacht besteed aan de implementatie van de regelgeving in de Nederlandse drinkwater-sector.”

(Citaat: Meerkerk, M.A. – Actualisatie praktijkrichtlijnen drinkwater – H2O 45(2012)32, p.2)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?