Vakblad artikel

Reële mogelijkheden voor wonigsprinklers

Artikelen

“Woningbranden eisen jaarlijks zestig dodelijke slachtoffers en ruim zeshonderd gewonden. Weliswaar worden woningen brandveiliger gebouwd en de verplichte rookmelders in de nieuwbouw leveren ook een bijdrage aan de veiligheid, maar toch neemt het aantal slachtoffers niet af. Een van de redenen is de toegenomen vuurlast in woningen. De bestaande brandveiligheidsvoorzieningen bieden geen soelaas. Daarom is een nieuwe doorbraak nodig: toepassing van woningsprinklers. Nieuwe regelgeving en techniek zijn nodig, maar daaraan wordt gewerkt.”

(Citaat: Vreeburg, J.H.G. – Reële mogelijkheden voor wonigsprinklers – Beveiliging 25(2012)10, p.34-35)

Heeft u een vraag over deze publicatie?