Vakblad artikel

Toekomstig optimaal drinkwaterleidingnet in Helmond

Artikelen

“Tegenwoordig hoeven nog maar relatief weinig compleet nieuwe drinkwaterleidingnetten te worden aangelegd. De Nederlandse drinkwaterbedrijven richten zich daarom vooral op het beheer van de bestaande leidingnetten. In de komende decennia zullen grote delen van het leidingnet worden vervangen, bijvoorbeeld bij wijkrenovatie of als ze een te hoge storingskans vertonen. Ook bij Brabant Water komt de vervangingsgolf er aan. Het drinkwaterbedrijf
begon het actieplan Vitalisering Distributienet. Dit jaar is – naast de reguliere vervanging – de eerste circa 30 kilometer aan leiding vervangen; volgens
plan loopt dit in 2050 op naar 200 kilometer per jaar. De sanering biedt mogelijkheden voor herinrichting van het drinkwaternet. De centrale vraag daarbij is: ‘Hoe bereiken we voor het toekomstige drinkwaternet een optimale vorm en diameter?’ Dit artikel beschrijft de nieuwe aanpak bij Brabant Water aan de hand van een proefproject voor het distributienetwerk van Helmond.”

(Citaat: Vogelaar, A.J., Haaijer, T., et al. – Toekomstig optimaal drinkwaterleidingnet in Helmond – H2O 45(2012)25-26, p.50-53)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?