Vakblad artikel

Risico-evaluatie van geneesmiddelen en hun omzettingsproducten in drinkwater

Artikelen

“Sommige omzettingsproducten van geneesmiddelen hebben dezelfde werkzaamheid als hun moederstof. Uit onderzoek blijkt dat omzettingsproducten van geneesmiddelen in vergelijkbare concentraties voorkomen in de waterketen. Daarom is het belangrijk dat men deze stoff en ook meet in het onderzoek naar geneesmiddelen in de waterketen en ze betrekt in de risicoanalyse. De gevonden stoff en worden grotendeels verwijderd in het drinkwaterproductieproces. De gezondheidskundige relevantie is beoordeeld door bij de risicobeoordeling groepen geneesmiddelen en hun omzettingsproducten met hetzelfde werkingsmechanisme te sommeren. De aangetroff en concentraties in oppervlaktewater, ruw water en drinkwater bleven allen ver onder de gezondheidskundige (groeps)grenswaarden voor drinkwater.”

(Citaat: Laak, T.L. ter, Jongh, C. de Aa, M. van der – Risico-evaluatie van geneesmiddelen en hun omzettingsproducten in drinkwater – H2O 45(2012)25-26, p.43-45)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?