Vakblad artikel

Droge duinvegetatie zeer zuinig met water

Artikelen

“Over de gevolgen van droogte voor de soortensamenstelling en de verdamping van grondwateronafhankelijke duinvegetaties is heel weinig bekend. Op basis van verkennend onderzoek verwachten wij dat meer droogte in de zomer leidt tot een toename van het aandeel mossen en kale grond. Daardoor daalt de verdamping en neemt de winderosie toe. Klimaatverandering zou zo gunstig kunnen uitpakken voor zowel de noodzakelijke dynamiek in het duin, als voor de aanvulling van de ondergrond met neerslagwater.”

(Citaat: Witte, J.P.M., Bartholomeus, R.P., et al. – Droge duinvegetatie zeer zuinig met water – Landschap (2012)3, p.109-117)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?