Vakblad artikel

Routekaart voor drinkwateronderzoek

Artikelen

“Binnen het bedrijfstakonderzoek (BTO) werkt KWR nauw samen met de Nederlandse en een aantal Vlaamse waterbedrijven. De BTO-programmalijn
Waterdistributie ontwikkelt technieken, kennisregels en hulpmiddelen waarmee waterbedrijven hun leidingnetten optimaal en veilig kunnen ontwerpen, onderhouden en beheren. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in twee hoofddoelen: optimale waterkwaliteit aan de tap en optimale inzet van middelen
ten behoeve van feilloze drinkwaterlevering. Het programma is ook gericht op de onderbouwing van onderhouds- en investeringsbeslissingen, om in de toekomst veilig water te kunnen blijven leveren.”

(Citaat: Blokker, E.J.M. – Routekaart voor drinkwateronderzoek – H2O 45(2012)23, p.15)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?