Vakblad artikel

Duurzaam ontwerp van de aan- en afvoer van drinkwater

Artikelen

“Het simulatiemodel SIMDEUM geeft een betrouwbare voorspelling van koud- en warmwaterverbruik in woningen, gebouwen en utiliteitsbouw en kan daardoor een cruciale rol spelen bij het bevorderen van duurzaamheid in de waterketen. Zo leiden op het model gebaseerde rekenregels tot energieefficiënte ontwerpen van leidingwaterinstallaties. Ook maakt het model het mogelijk grijs- en hemelwatersystemen goed te dimensioneren en geeft het inzicht in de kwantiteit en kwaliteit van het afvalwater, zoals temperatuur en concentratie aan nutriënten. Deze informatie is nodig in processen waarin energie of nutriënten uit afvalwater teruggewonnen worden.”

(Citaat: Pieterse-Quirijns, E.J., Scheffer, W., et al. – Duurzaam ontwerp van de aan- en afvoer van drinkwater – H2O 44(2012)21, p.37-39)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?