Vakblad artikel

Draagvlak voor (klimaat)robuuste variant van de HELP-tabellen

Artikelen

“Het Deltaprogramma Zoetwater, de waterschappen, LTO, Provincie Utrecht, Vitens en Brabant Water, AdviesCommissie Schade Grondwater, Alterra en het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (via het KennisBasisprogramma) en Zoetwatervoorziening Oost-Nederland hebben hiervoor de krachten gebundeld. Een consortium van KWR Watercycle Research Institute, Alterra en De Bakelse Stroom gaat binnenkort de ontwikkeling van (klimaat)robuuste opbrengstfuncties ter hand nemen.”

(Citaat: Ruijtenberg, R., Bartholomeus, R.P., et al. – Draagvlak voor (klimaat)robuuste variant van de HELP-tabellen – H2O 44(2012)18, p.10)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?