Vakblad artikel

Interview (J.W. Kooiman) - Zout rukt op: verzilting bedreigt lage landen

Artikelen

“Verzilting bedreigt wereldwijd de rivierdelta’s. Industrieel grootverbruik, slinkende rivieren en hogere zeespiegels putten de zoetwaterreserves uit. In de lage landen zijn de eerste drinkwaterbedrijven begonnen met het oppompen van brak water.”

(Citaat: Klomp, H. – Interview (Kooiman, J.W.) – Zout rukt op: Verzilting bedreigt lage landen – EOS 29(2012)7/8, p.40-42)

Heeft u een vraag over deze publicatie?