Vakblad artikel

Interview (P. de Voogt) Drugs gemeten in rioolwater

Artikelen

“Door rioolwater te analyseren hebben Europese onderzoekers voor het eerst op een objectieve manier het drugsgebruik in verschillende Europese steden met elkaar vergeleken. Wateronderzoekers in elf Europese landen hebben in maart 2011 een week lang met gevoelige analyseapparaten de concentraties van de restproducten van cocaïne, amfetamine, xtc, methamfetamine en cannabis in watermonsters van rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) bepaald.”

(Citaat: Heirbaut, J. – Interview (Voogt, W.P. de) – Drugs gemeten in rioolwater – De Ingenieur Nieuwsbericht (2012) 13 augustus

Heeft u een vraag over deze publicatie?