Vakblad artikel

Effect van veranderingen in klimaat en ruintedruk op de microbiologische zwemwaterkwaliteit

Artikelen

“Het is te verwachten dat door klimaatveranderingen en sociaal-economische ontwikkelingen het gebruik en de kwaliteit van zwemwater zullen veranderen.
Op basis van de huidige situatie is ingeschat hoe de vier scenario’s zoals die binnen het Deltaprogramma zijn gedefinieerd, de microbiologische zwemwaterkwaliteit kunnen beïnvloeden. Uit een inventarisatie van zwemwatergegevens van 51 locaties (in de periode 2006 t/m 2010) blijkt dat in tien tot
40 procent van de zwemlocaties overschrijding van de normen voor fecale verontreiniging plaatsvindt. Mogelijke bronnen zijn meestal zwemmers, vogels en huisdieren. Verder blijken op bijna de helft van 190 onderzochte zwemwaterlocaties problemen voor te komen met cyanobacteriën. Andere problemen, zoals zwemmersjeuk en botulisme, komen in veel mindere mate voor. Zwemmers melden geen grote gezondheidsproblemen.”

(Citaat: Wal, A. van der, Velzen, E. van, Kardinaal, W.E.A. – Effect van veranderingen in klimaat en ruintedruk op de microbiologische zwemwaterkwaliteit – H2O 44(2012)16, p.25-27)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?