Vakblad artikel

Stedelijke watersector in Europa bereidt zich voor op klimaatverandering

Artikelen

“‘Be Prepared’. Sir Walter Scott zei het rond 1830 al tegen de Brownies. Anno 2012 is het nog steeds actueel, voor de watersector zelfs in toenemende mate.
Door de opwarming van de aarde komen er nogal wat dreigingen af op de watersector. De aard en omvang ervan kent een grote mate van onzekerheid.
‘Prepared Enabling Change’, dat gecoördineerd wordt door KWR Watercycle Research Institute, is een vier jaar durend onderzoeks- en demonstratieproject
dat mede wordt gefinancierd door de Europese Commissie vanuit het 7e kaderprogramma. Het richt zich op de impact die klimaatverandering heeft op
de stedelijke waterketen en heeft tot doel de Europese watersector voor te bereiden op de mogelijke gevolgen voor de afvalwaterbehandeling, drinkwatervoorziening en de regenwaterafvoer. In mei, halverwege de looptijd van het project, hield het Prepared-consortium een internationale conferentie
tijdens het IWA World Congress on Water, Climate and Energy in Dublin.”

(Citaat: Hulsmann, A., Berg, G.A. van den – Stedelijke watersector in Europa bereidt zich voor op klimaatverandering – H2O 44(2012)14/15, p. 6)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?