Vakblad artikel

Ames-fluctuatietest geschikt alternatief voor omslachtige en dure plaattest

Artikelen

“In het bedrijfstakonderzoek van de gezamenlijke drinkwaterbedrijven introduceerde KWR Watercycle Research Institute onlangs de Amesfluctuatietest.
Het is een alternatieve versie van de klassieke Ames-plaattest, die wereldwijd de bekendste mutageniteitstest is en al 30 jaar door KWR gebruikt wordt in studies voor de drinkwaterbedrijven. De nieuwe testvorm is, mede in het bedrijfstakonderzoek, de afgelopen jaren internationaal gestandaardiseerd en verfijnd. Eind vorig jaar is een eerste bijeenkomst gehouden over de toepassing van deze testvorm, waarna internationale partijen dit jaar en de komende jaren meer mogelijkheden tot optimalisatie gaan onderzoeken.”

(Citaat: Heringa, M., Luijten, L., Benthem, J. van – Ames-fluctuatietest geschikt alternatief voor omslachtige en dure plaattest – H2O 44(2012)14/15, p.24-25)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?