Vakblad artikel

Duitsland-Nederland: een goed team in putmanagement

Artikelen

“Verschillende bedrijven toonden in Potsdam nieuwe technieken die van belang zijn voor drinkwaterputten. Het familiebedrijf Borlochmessung Storkow is
bijvoorbeeld gespecialiseerd in geofysica in pompputten. Het presenteerde de Hydro- NMR-sonde, waarmee de porositeit, permeabiliteit en geometrie van de omstorting in kaart is te brengen. Dit is nuttig voor het bepalen van het effect van putregeneraties of ontwikkeling na putaanleg. NMR (nuclear magnetic resonance) is dezelfde techniek die ziekenhuizen gebruiken voor MRI-scans. Ook toonde het een nieuwe sonde voor de detectie van de fluorescerende tracers
Uranine en Eosine. Met tracers en sonde is het stromingsprofiel in een put uiterst nauwkeurig vast te stellen, zelfs bij zeer lage stroomsnelheden. Ook is de techniek te gebruiken voor de detectie van kortsluitstroming naar putten, zoals in kalksteen op kan treden.”

(Citaat: Balemans, M., Prevoo, R., et al. – Duitsland-Nederland: een goed team in putmanagement – H2O 45(2012)12, p.7)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?