Vakblad artikel

Bestrijdingsmiddelen in 14 kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden in Limburg

Artikelen

“Recent is een integraal onderzoek afgerond naar bestrijdingsmiddelen in 14 kwetsbare Limburgse grondwaterbeschermingsgebieden. De resultaten wijzen uit dat de uitspoeling van bestrijdingsmiddelen naar het grondwater de afgelopen jaren afnam maar dat de zandgebieden van Noord- en Midden- Limburg kwetsbaar blijven. Het lössgebied van Zuid-Limburg lijkt minder gevoelig voor uitspoeling, maar ook daar komt plaatselijk uitspoeling naar het grondwater voor, vooral in gebieden met een relatief hoge grondwaterstand, zoals de beekdalen. Bentazon en kresoxim-methyl kwamen naar voren als probleemstoffen waarvan het gebruik is toegestaan.”

(Citaat: Vink, K., Bonte, M., et al. – Bestrijdingsmiddelen in 14 kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden in Limburg – H2O 45(2012)12, p.8-10)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?