Vakblad artikel

Nederland in de prijzen op wereldcongres over water, klimaat en energie

Artikelen

“Tijdens het World Congress on climate change, energy and water in Dublin half mei zijn twee Nederlandse bijdragen gehonoreerd met een prijs. Sanderine van
Odijk (Universiteit Utrecht / Waternet) en Matthijs Bonte (KWR Watercycle Research Institute) kregen de prijs voor het meest innovatieve, respectievelijk
de beste bijdrage. Van Odijk presenteerde een manier om met kostencurves de kosteneffectiviteit van CO2-reductiemaatregelen inzichtelijk te maken. Bonte
kwam met resultaten van onderzoek naar de effecten op de grondwaterkwaliteit van koude-warmteopslagsystemen, waaruit onder andere blijkt dat
de hoeveelheid opgeloste organische koolstof (DOC), met name bij hoge temperatuursystemen (60˚C) toeneemt. Dit voorbeeld van interactie tussen
duurzame energiesystemen, die gebruik maken van (grond)water en tegelijkertijd risico’s opleveren voor drinkwaterwinning, paste goed bij het thema van de conferentie.”

(Citaat: Jacobs, E., Frijns, J.A.G., et al. – Nederland in de prijzen op wereldcongres over water, klimaat en energie – H2O 45(2012)12, p.16-17)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?