Vakblad artikel

Droogteminnende duinvegetatie zeer zuinig met water

Artikelen

“Zowel waarnemingen als modelvoorspellingen tonen aan dat het klimaat wereldwijd verandert. Als we het KNMI mogen geloven zal het neerslagoverschot in bijvoorbeeld de kustduinen van Noord- en Zuid-Holland onder het warme en droge W+ scenario in 2050 met ongeveer 40% zijn gedaald. Vooral de zomers worden onder dit scenario veel droger. Wat deze verandering betekent voor de hoeveelheid regenwater die doorsijpelt naar het grondwater, de grondwateraanvulling, valt met de huidige stand van kennis echter niet te zeggen. Zal de aanvulling, net als het neerslagoverschot, op jaarbasis afnemen of, door een aantal terugkoppelingsmechanismen van de vegetatie juist toenemen? In het eerste geval verdrogen duinvalleien, in het laatste geval vernatten ze juist. Onderzoek naar het verdampingsgedrag van duinvegetaties is nodig voor zowel betrouwbare en klimaatrobuuste hydrologische berekeningen, als voor het vaststellen van de haalbaarheid van natuurdoelen.”

(Citaat: Witte, J.P.M., Bartholomeus, R.P., Voortman, B.R. – Droogteminnende duinvegetatie zeer zuinig met water – Duin (2012) Online publicatie)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?