Vakblad artikel

Toepassing DALY-concept voor chemische verontreinigingen in drinkwater beperkt

Artikelen

“Eff ecten op de gezondheid door blootstelling aan stoff en via het milieu of de voeding zijn te kwantifi ceren door toepassing van het DALY-concept (Disability
Adjusted Life Years). Een casus illustreert de toepassing bij het inschatten van de gezondheidseff ecten van blootstelling aan stoff en via drinkwater. Een
fi ctieve, levenslange blootstelling aan genotoxische stoff en in concentraties op de drinkwaternorm kan resulteren in een ziektelast van 0,02 tot 3 DALY per
miljoen personen per jaar, wat zeer laag is in vergelijking tot de ziektelast als gevolg van andere milieufactoren. De toepassing van DALY voor chemische
verontreinigingen in Nederlands drinkwater is in principe beperkt tot genotoxische stoffen.”

(Citaat: Jongh, C. de, Wezel, A.P. van – Toepassing DALY-concept voor chemische verontreinigingen in drinkwater beperkt – H2O 45(2012)8, p.48-49)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?