Vakblad artikel

Nieuwe lekverliesbepalingsmethoden voor het drinkwaterdistributienet

Artikelen

“Vaststellen van lekverlies vraagt om betrouwbare methoden. Door de klassieke bottom-up-methode uit te breiden met de verbruikspatronensimulator
SIMDEUM en te combineren met een nieuw ontwikkelde methode voor analyse van leveringspatronen krijgen waterbedrijven een bruikbare methode om de
omvang en ontwikkeling van lekverliezen vast te stellen. SIMDEUM blijkt voor randstedelijke woongebieden uitstekende voorspellingen van het nachtelijk
verbruik te maken. Via de bottom-up-methode kunnen hiermee lekverliezen worden berekend. De nieuw ontwikkelde ‘vergelijking van leveringspatroonverdelingen’ (VLPV)-methode kan, met leveringspatronen voor verschillende perioden, de ontwikkeling van het verbruik en het lekverlies in een gebied karakteriseren en kwantifi ceren. Samen vormen de methoden de bouwstenen voor een lekverliesbeheersingsbeleid.”

(Citaat: Thienen, P. van, Pieterse-Quirijns, E.J., et al. – Nieuwe lekverliesbepalingsmethoden voor het drinkwaterdistributienet – H2O 45(2012)8, p.41-44)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?