Vakblad artikel

Vormt predatie in langzame zandfiltratie een risico voor doorslag van Cryptosporidium?

Artikelen

“De gezamenlijke Nederlandse drinkwaterbedrijven die met langzame zandfi ltratie als zuiveringsstap werken, ondernamen doseerexperimenten om de eliminatiecapaciteit van deze zuiveringsstap te bepalen voor pathogene micro-organismen. De decimale eliminatiecapaciteit (DEC) van langzame zandfiltratie ten aanzien van oöcysten van Cryptosporium parvum blijkt hoog: 4,3 tot 4,7 logeenheden. Predatie en gefaciliteerd transport van oöcysten door
zoöplankton, het zogenaamde vectorgedrag, kunnen inderdaad plaatsvinden, maar het risico hiervan voor de veiligheid van drinkwater is verwaarloosbaar.”

(Citaat: Dullemont, Y., Rosielle, M. et al. – Vormt predatie in langzame zandfiltratie een risico voor doorslag van Cryptosporidium?; H2O 45(2012)5, p.29-31)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?