Vakblad artikel

Inventarisatie gebruik en risico's bestrijdingsmiddelen in Noordoost-Nederland

Artikelen

“De aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen in grond- en oppervlaktewater vormt een bedreiging voor de duurzaamheid van de drinkwatervoorziening en kan een bedreiging vormen voor het realiseren van de KRW-doelstellingen. Op initiatief van de provincies Drenthe, Overijssel, Groningen en Fryslân, en samen
met de aldaar werkzame waterschappen en waterleiding-bedrijven, zijn gebruik en risico’s van bestrijdingsmiddelen geïnventariseerd1). Hiermee sluit dit
onderzoek aan op lopende initiatieven in Noordoost-Nederland, zoals de projecten ‘Schone Bron Drentsche Aa’, ‘Bezem door de middelenkast’, ‘Aanpak
diffuse bronnen’ en de stimuleringsprojecten binnen grondwaterbeschermingsgebieden (bijvoorbeeld resultaatbeloning voor vermindering milieubelasting
en het gebruik van een sleepdoek om drift te verminderen).”

(Citaat: Brink, C. van den, Steinweg, C., et al. – Inventarisatie gebruik en risico’s bestrijdingsmiddelen in Noordoost-Nederland – H2O 45(2012)3, p.16-19)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?