Vakblad artikel

Gezamelijke onderzoeksagenda KWR, STOWA, RIONED, TU Delft en Waternet voor 2012

Artikelen

“KWR Watercycle Research Institute, de TU Delft, STOWA, Stichting RIONED en Waternet volgen dit jaar een gezamenlijke onderzoeksagenda met betrekking
tot de watercyclus. De afstemming op landelijk niveau gebeurt voor de eerste keer. Het is de reactie op de oproep in het Bestuursakkoord Water richting
kennisinstituten voor de waterketen en het stedelijk waterbeheer om toe te werken naar zo’n gezamenlijke kennisagenda.”

(Citaat: Lugt, K. van der, Claassen, M., et al. – Gezamelijke onderzoeksagenda KWR, STOWA, IONES, TU Delft en Waternet voor 2012 – H2O 45(2012)3, p. 4-5)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?