Vakblad artikel

Pesticiden in grondwaterbeschermingsgebieden in Limburg

Artikelen

“WML en Provincie Limburg hebben onderzoek laten doen naar gewasbeschermingsmiddelen in grondwater onder de naam ‘PESTO’. Het onderzoek bestond
uit bureaustudies, veldmetingen en modelberekeningen. KWR Watercycle Research Institute, DHV, DLV Plant, Centrum voor Landbouw en Milieu en Witteveen+Bos voerden het uit. WML was gastheer op het afrondend symposium afgelopen september. Aanleiding was de Kaderrichtlijn Water en een eerder onderzoek ‘Brede Screening’. Hieruit bleek dat in 30 procent van de monsters minstens één probleemstof aanwezig was in een concentratie hoger dan 0,1 μg/l.”

(Citaat: Peters, J., Moonen, H., et al. – Pesticiden in grondwaterbeschermingsgebieden in Limburg – H2O 45(2012)1, p.7)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?