Vakblad artikel

De drinkwatervoorziening in Nederland in 2040

Artikelen

“Hoe ziet de drinkwatervoorziening in Nederland er uit in 2040? Het RIVM heeft in samenwerking met KWR voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu een
toekomstverkenning uitgevoerd naar de drinkwatervoorziening in Nederland in 2040. De verkenning geeft ontwikkelingen aan in de drinkwatervraag en de
kwaliteit van bronnen voor drinkwater en is gemaakt als voorbereiding voor de nog op te stellen Nota Drinkwater van dit ministerie. Dit gebeurt naar aanleidig
van de Drinkwaterwet die sinds juli jl. van kracht is.”

(Citaat: Wuijts, S., Verweij, W., de Roda Husman, A.M., Büscher, C. – De drinkwatervoorziening in Nederland in 2040 – H2O 44(2011)25/26, p.4-5)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?