Publieksmedia

Toename stress bedreigt planten

Artikelen

“Het weer wordt steeds grilliger als gevolg van klimaatverandering. Hierdoor nemen zowel droge als natte extremen toe. Juist plantensoorten die nu al bedreigd worden, kunnen hier slecht tegen. Hun stress neemt toe… Planten stellen eisen aan hun omgeving en een van de belangrijkste sturende factoren daarbij is de waterhuishouding. Specialisten kunnen zijn aangepast aan met name droge omstandigheden, waar ze droogtestress kunnen weerstaan, dan wel juist aan alleen natte omstandigheden, waar ze weten om te gaan met zuurstofstress.”

(Citaat: Bartholomeus, R.P. – Toename stress bedreigt planten – NemoKennislink.nl 16-12-2011)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?