Vakblad artikel

Multitracering herkomst brakke en zoute grondwateren nabij waterwingebied Monster

Artikelen

“Het volgende raadsel vroeg om snelle oplossing. Is het brakke tot zoute grondwater tussen 13 en 17 meter beneden NAP langs de zeereep van Monster
afkomstig van het meegespoten zeewater bij recente strandsuppleties of stamt het van eerdere strandsuppleties uit de jaren ‘80? Of is er nog een andere herkomst mogelijk? Het antwoord is gevonden dankzij hydrochemisch onderzoek, waarbij meerdere (semi)natuurlijke tracers nodig waren. Dit artikel laat zien hoe het raadsel dankzij multitracering kon worden opgelost. Cruciaal hierbij was het bepalen van de mengverhouding van oceaan-, Rijn- en duinwater voor elk grondwatermonster.”

(Citaat: Stuyfzand, P.J., Schaars, F., van der Made, K.J. – Multitracering herkomst brakke en zoute grondwateren nabij waterwingebied Monster – H2O 44(2011)23, p.34-37)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?