Vakblad artikel

Gedrag van deeltjes in drinkwater tijdens transport in beeld gebracht

Artikelen

“Ondanks de hoge kwaliteit van het Nederlandse drinkwater komt er incidenteel bruin water uit de kraan. Dit wordt veroorzaakt door het opwervelen van deeltjes in het distributienet die gedurende langere tijd op de buiswand zijn opgehoopt. Deze ophoping blijkt vooralsnog moeilijk exact te voorspellen, ondanks recente stappen in de goede richting. Nieuw theoretisch onderzoek laat zien dat turbulente processen hierbij lokaal een belangrijke rol kunnen spelen. KWR ontwikkelde een methode om het eff ect van deze processen in beeld te brengen. Kennis van de fundamentele processen is noodzakelijk om tot een goede modelmatige beschrijving te komen. Met deze modellen kunnen uiteindelijk kwetsbare gebieden worden ge├»dentifi ceerd, zodat gericht maatregelen kunnen worden genomen.”

(Citaat: van Thienen, P., Floris, R., Meijering, S., Vreeburg, J.H.G. – Gedrag van deeltjes in drinkwater tijdens transport in beeld gebracht – H2O 44(2011)23, p.31-33)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?