Vakblad artikel

Laagveenherstel: een historisch perspectief

Artikelen

“Het menselijk ingrijpen in veensystemen resulteerde rond 1900 in ecosystemen die geroemd werden om hun flora en fauna. Nu verdwijnen veel bijzondere soorten juist en in nieuw gegraven petgaten komt het verlandingsproces nauwelijks op gang. Hoe komt dat, en is er een weg terug naar die goede oude tijd? Twee vorig jaar afgeronde promotieonderzoeken werpen vanuit een hydrologische en ecologische invalshoek nieuw licht op deze vraag.”

(Citaat: Sarneel, S., van Loon, A.H. – Laagveenherstel: een historisch perspectief – Vakblad Natuur, Bos en Landschap 8(2011)9, p.14-17

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?