Vakblad artikel

Concentraties en gedrag van geperfluorideerde verbindingen in het drinkwaterproductieproces

Artikelen

“Geperfluorideerde stoff en of PFAS worden toegepast in industriële producten vanwege hun water-, vet- en vuilafstotende eigenschappen. Deze stoffen komen voor in het milieu en worden in zeer lage concentraties in het drinkwater aangetoond. Onderzoek naar het gedrag van deze stoffen in het oppervlaktewater en het drinkwaterzuiveringsproces toont aan dat vooral de korte ketenvarianten slecht worden verwijderd tijdens de zuivering. De gevonden
concentraties in drinkwater geven echter geen reden tot zorg voor de volksgezondheid, omdat ze een dagelijkse blootstelling veroorzaken die ver onder de
maximaal toegestane grens blijft.”

(Citaat: Eschauzier, C., Scholte-Veenendaal, P., Voogt, W.P. de – Concentraties en gedrag van geperfluorideerde verbindingen in het drinkwaterproductieproces – H2O 44(2011)20, p.43-44)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?