Vakblad artikel

Is het Nationaal Hydrologische Instrumentarium gereed voor het voorspellen van natuureffecten?

Artikelen

“Grondwatermodellen worden doorgaans geijkt op en gevalideerd aan stijghoogten die gemeten zijn in peilbuizen en, in het gunstige geval, ook aan gemeten balanstermen, zoals afvoeren en verdampingsfluxen. Vaak liggen de peilbuizen om praktische redenen op locaties, zoals wegbermen, die weinig representatief zijn, vooral voor natuurgebieden (Hoogewoud, 2009). Bovendien kan het aantal peilbuizen te beperkt zijn of is de waarnemingsreeks soms te kort voor het afleiden van bijvoorbeeld een gemiddelde grondwaterstand.”

(Citaat: Witte, J.P.M., Pastoors, R. et al. – Is het Nationaal Hydrologische Instrumentarium gereed voor het voorspellen van natuureffecten? – Stromingen 17(2011)2, p. 15-26)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?